highschool revealed.

Love all, trust . . . me. – World Funniest Proverbs.

Am stat destul de mult pân? s? scriu primul post pt c? voiam s? fie ceva prime time , ceva grozav  – doar e primul, e important! ( a se citi ?i conotativ) Bineîn?eles, nu am g?sit acel ceva – lipsa de experien?? m-a ru?inat.

A?adar, cum r?mâne cu blogul? M? voi ocupa de el într-o manier? neserioas? , este noua mea juc?rie – nu este fic?iunea cea mai tare realitate? Va avea dou? imense p?r?i : Lit – literatur? ?i Extra – categoria de personale.

Pam pam … s? începem!

M-am apucat s? scriu editorialul pentru revista ?colii – toate bune ?i frumoase. Subiectul ? Chestii dr?gu?e de final de cls. a XII-a. Autocenzura – c? na, citesc profii/colegii, m-a enervat la culme ?i a ie?it genul de articol pe care îl puneau pe vremuri pe hol – se mai practic? a?a ceva? Sper c? nu!! – ?i citeau vorbe elegiatoare la adresa ani de liceu, cu absen?e la român?, scumpii ani de liceu lalalala… Adev?rul este c? dup? 4 ani de liceu, am r?mas cu 2 lucruri importante : am înv??at s? înv?? ?i s? îmi urm?resc interesul. Cât despre colegi .. Observ cu stupoare – cum un drag prof’ obi?nuie?te s? zic? – c? nu ?tiu ce s? le scriu în album. Doar nu m? apuc s? le stric cu haiku-uri gen : tu nu îmi placi, nu mi-ai pl?cut niciodat? ?i te consider un sub-om. A?adar, bag faza cu : în cei 4 ani în care mi-ai fost al?turi ( obligat/-? de conjunctur? – ce e în parantez? se subîn?elege, nu se scrie) am ajuns s? te cunosc pam pam s? ai o via?? frumoas? ?i ne vedem la întâlnirea de 10 ani. Nu exist? nimic mai ipocrit în liceu decât obliga?ia de a scrie în albumul tuturor colegilor ca s? nu pari un outsider, s? fii de ga?c? ?i s? faci fa?a de nu îmi vine s? cred cum a trecut timpul, nu vreau s? se mai termine liceul. Fi?i sinceri! Ave?i 5 oameni cu care v-a?i distrat, la ?i în afara liceului, a?i fost la ni?te proiecte, a?i f?cut ni?te chefuri, v-a?i dat cu capul de pere?i împreun?. Fin. 5 oameni! Nu 27! ?i nu, nu vreau s? nu se termine liceul – abia a?tept! Clujul m? a?teapt? , mai degrab? eu tânjesc dup? el, o facultate grozav?, via?a de student, primul pas spre independen?? total?. Va fi greu, adaptare, nu umbl? câini cu covrigi în coad? etc. ?tiu, dar nu a? da asta pentru înc? un an de liceu.

V? ar?t ?i vou? o parte din articolul disputat , s?-mi zice?i cum vi se pare :

La început ?i la sfâr?it de drum … varianta LA SFÂR?IT

 

                Ne-a prins clasa a XII-a ?i înc? ne prefacem c? suntem în a XI-a. Voi scrie un imens cli?eu : î?i bate joc timpul de noi. Ne trezim c? ne cunoa?tem de 4 ani, c? am împ?r?it câteva lucr?ri , câteva note la 5-6 oameni afla?i pe acela?i rând. Ce s? mai zic de pauze când ne doream s? ne fi pus pachet de diminea??, când ne împ?r?eam teme ?i planuri de dup? ?coal?. ” Mai ?tii când ai venit cu p?rul verde la ?coal? ?i s-a f?cut movuliu a doua zi? ; Mai ?tii când ne-am trezit c? avem tez? ?i noi uitasem? ; Mai ?tii prima oar? când am vorbit despre altceva decât ?coal?? ; Mai ?tii c? nu m? suportai în a IX-a? ; Dar când st?team la revist? ?i incantam imprimanta s? mai scoat? 3 numere, când ne-am murd?rit pân? sub piele de tu?? ; Când am dat prima lucrare la matematic?? ; Mai ?tii, mai ?tii, mai ?tii ….?”. Mai ?tiu. Plus zilele în care ?coala mi s-a p?rut ultimul loc în care m-a? fi dus, când ziua de luni m? deprima înc? de duminic? seara ( ultima oar? – s?pt?mâna aceasta ) sau când ideea c? trebuia s? st?m pân? la ora 3 îmi afecta viziunea despre via?? ( J ) . Ce s? mai zic de rezultatele exerci?iilor la mate: îmi d?dea cu virgul?-minus-perioad? , toate deodat?!

                Vorbind din experien?? personal? – a mea ?i a colegilor mei – olimpiadele au fost momente care ne-au scos din obi?nuita zi-de-zi-la-?coal?. Te treze?ti la jude? cu o concurent? suflându-?i în ceaf?, apoi la na?ional? în cap?tul Moldovei cu dozele de energizante în ghiozdan ?i emo?iile pân? la Dumnezeu ?i înapoi, pierdeam nop?i ?i câ?tigam lucruri pe care nici acum nu ?tiu s? le numesc cu exactitate.

etc. etc.

p.s. Voi ce crede?i? ?i cu ce a-?i umplut foile acelea de album – cruda realitate sau cli?ee pentru c? ave?i un suflet bun?


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X